Een totaal project bij ruimtedoorruimte wordt opgedeeld in verschillende fasen. Vooraf vind een oriënterend gesprek plaats, fase 0. Hiervoor hanteren wij ons uurtarief. Indien we overgaan tot samenwerking, worden deze kosten in mindering gebracht op het voorlopig ontwerp, fase 1. Indien wij voor dit gesprek (fase 0) afstanden meer dan dertig kilometer afleggen, rekenen wij euro 0,45 euro per km. Voor elke fase kan afzonderlijk opdracht gegeven worden.


Oriënterend gesprek kennismakingsgesprek

Programma van eisen, het vaststellen van behoeftes, wensen, budgetten, verwachtingen en het in kaart brengen van de bestaande situatie, inschatting van het ontwerp honorarium.


Voorlopig ontwerp

Een voorlopig ontwerp geeft een schetsontwerp van het toekomstige interieur weer en bevat geen technische specificaties voor uitvoering. Het te presenteren voorstel geeft inzicht in indeling, inrichting, kleuren, materialen, en een inschatting van de daarbij behorende kosten.


Bouw-/ uitvoeringsvoorbereiding

De bouwvoorbereiding bestaat uit een definitief ontwerp, de nodige werktekeningen, omschrijvingen en de bemonstering van het materiaal voor de uitvoerende partijen. Deze fase is bedoelt om voldoende informatie te verschaffen voor de definitieve offerte en uitvoering van het plan.


Prijs- en contractvorming

In deze fase worden alle offertes voor uitvoering van het project aangevraagd bij de desbetreffende uitvoerende partijen en vervolgens gecontroleerd, waarna advies gegeven kan worden over de keuze van de uitvoerende partij(en).


Uitvoering en oplevering

Tijdens de uitvoering van het project wordt op de bouwplaats de voortgang, de kwaliteit en het budget gecontroleerd van de ontworpen onderdelen.


bouw & projectmanagement

Boven genoemde fasen zijn exclusief bouw & projectmanagement . Tijdens fase 3 en 4 werken wij nauw samen met een passend bouw & projectmanagement buro.


Honorering

De honorering van een totaal project wordt bepaald op grondslag van een percentage (gemiddeld 13-17%, excl. btw) van de uitvoeringskosten of op basis van bestede tijd (afhankelijk van de omvang).


Ook kan er opdracht gegeven worden voor alleen het voorlopig ontwerp of kunnen consult-uren worden afgenomen voor korte adviezen. Informeer hier naar ons tarief

Wij zijn lid van de beroepsorganisatie van nederlandse ontwerpers (bno) deze hanteert en heeft toezicht op een kwalificatienorm waardoor u als opdrachtgever weet dat u te maken heeft met een gekwalificeerde en deskundige interieurarchitect

 

aanpak

contact

fase 0

fase 1

fase 2

fase 3

fase 4

copyright © 2019   .  ruimtedoorruimte interieurarchitecten